Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 9

Dokumenty rekrutacyjne

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS I

( dotyczy zapisów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie informuje o zapisach do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych na rok szkolny 2021/2022.

 

Prosimy o pobranie karty „Zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej” w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 lub ze strony internetowej szkoły zakładka Rekrutacja.

WYPEŁNIONE KARTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W  SEKRETARIACIE SZKOŁY.

W terminie od 8 marca do 20 kwietnia 2021 r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków, na wolne miejsca, od rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły (zakładka Rekrutacja) lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty