Wytyczne GIS, MZ i MEN

virus 4940998 640Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące edukacji wczesnoszkolnej i innych zagadnień.

Czytaj na https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

WS