Wytyczne GIS, MZ i MEN

virus 4940998 640Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące edukacji wczesnoszkolnej i innych zagadnień.

Czytaj na https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona