Ważny komunikat

warning 838655 640

Szanowni Państwo,

w związku z ewentualnym wznowieniem od 25.05.2020 r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, konsultacji, proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.

 

Informujemy, że obecność uczniów obwarowana jest podwyższonym reżimem sanitarnym (praca w małych grupach, zachowanie odpowiedniej odległości między uczniami, pomiar temperatury ciała, używanie środków ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja).

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i zależny od woli rodziców, a Państwa deklaracja da podstawę do opracowania harmonogramu pracy szkoły na kolejne tygodnie.

W dalszym ciągu wszystkich uczniów obowiązuje nauka zdalna w domu (bez względu na udział w zajęciach w szkole).

Stosowne dokumenty można również wypełnić w sekretariacie szkoły zachowując przy tym środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.00-15.00

Oświadczenie Rodzica

Procedura Funkcjonowania Szkoły Podczas Epidemii 25 maja

Procedura w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Procedura ws. postępowania w sprawie podejrzenia zakażenia u ucznia

Procedury bezpieczeństwa konsultacje

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona