Środki ochrony - MEN, MZ

chemistry 2028383 640Dodatkowe środki ochrony zaproponowały szkołom Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj na: https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-srodki-ochrony-dla-szkol-i-placowek-oswiatowych

WS