Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i egzamin ósmoklasisty

Dla przypomnienia ponownie garść informacji:

 

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące

5-letnie technikum

3-letnia branżowa szkoła I stopnia

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy jednakże nie określono minimalnego wyniku, jaki musiałby zostać uzyskany przez ucznia aby zdać egzamin. To oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019 - 2021 egzamin obejmuje język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

 

UWAGA!

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

1. Język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godzina 9:00

2. Matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godzina 9:00

3. Język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r. (środa), godzina 9:00

 

Czas trwania egzaminu (dla arkusza standardowego):

Język polski - 120 minut

Matematyka - 100 minut

Język obcy nowożytny - 90 minut

 

Każdy uczeń zdający egzamin powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do zapisywania odpowiedzi. Na egzaminie z matematyki należy posiadać linijkę. Uwaga! rysunki wykonujemy długopisem (nie należy wykonywać rysunków ołówkiem)

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń - 21 czerwca 2019 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Informacje na temat egzaminu wraz z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi

 

Harmonogram i ważne kmunikaty dotyczące egzaminu

 

doradca zawodowy

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador