Absolwentem LO być - jeśli nie studia, to co?

Dla wielu uczniów studia są naturalnym następstwem kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Co jednak, jeśli z jakiegoś powodu nie chcę studiować? Czy mogę nauczyć się zawodu w formach szkolnych a nie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych? Odpowiedzią są szkoły policealne oraz ich bogata oferta kształcenia w zawodach. Pamiętaj, że kończąc szkołę policealną nie będziesz posiadał wykształcenia wyższego. Zdobędziesz zawód z dyplomem technika.

Zawody, które możesz zdobyć w szkole policealnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach):


Obszar Administracyjno – Usługowy


Technik usług kosmetycznych

 

Technik archiwista

 

Technik rachunkowości

 

Technik usług pocztowych i finansowych

 

Technik administracji

 

Technik transportu drogowego

 

Technik nawigator morski

 

Technik żeglugi śródlądowej

 

Technik eksploatacji portów i terminaliObszar Budowlany

 

Technik geodeta

 

Technik budowy dróg

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejObszar Elektryczno – Elektroniczny

 

Technik tyfloinformatyk

 

Technik informatyk

 

Technik teleinformatyk

 

Technik awionik

 

Technik elektroniki i informatyki medycznejObszar Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

 

Technik optyk

 

Technik mechanik lotniczy

 

Technik mechanik okrętowy

 

Technik wiertnikObszar Rolniczo – Leśny z ochroną środowiska

 

Technik weterynarii

 

Technik rybołówstwa morskiego

 

Technik geolog

 

FlorystaObszar Turystyczno – Gastronomiczny

 

Technik turystyki wiejskiejObszar Medyczno – Społeczny

 

Technik masażysta

 

Technik ortopeda

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Opiekun medyczny

 

Opiekunka środowiskowa

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Opiekun osoby starszej

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Terapeuta zajęciowy

 

Ortoptystka

 

Opiekunka dziecięca

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Higienistka stomatologiczna

 

Asystentka stomatologiczna

 

Technik dentystyczny

 

Protetyk słuchu

 

Technik farmaceutyczny

 

Technik sterylizacji medycznej

 

Technik elektroradiolog

 

Technik pożarnictwaObszar Artystyczny

 

Technik realizacji dźwięku

 

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejdoradca zawodowy

 

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador