Studia - zawód - praca

Osoby zainteresowane zdobyciem zawodu na poziomie wykształcenia wyższego mogą zajrzeć na ciekawą stronę internetową, na której znajdą opisy zawodów oraz wiele innych, przydatnych informacji.

www.studia.net/zawody

Jednocześnie przypominam o możliwości skorzystania z informatorów o zawodach, zarówno tych z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jak również zawodów wymagających od Was nauki na studiach i uzyskania wykształcenia wyższego (informatory dostepne u doradcy zawodowego):

1. Co studiować? Gdzie pracować? Informator o zawodach.

2. Zawód z pasją

 

Materiały informacyjne dotyczące zawodów na poziomie wykształcenia zasadniczego branżowego i średniego:

Teczki zawodów z obszarów Administracyjno - Usługowego, Budowlanego, Elektryczno - Elektronicznego, Mechanicznego i Górniczo - Hutniczego, Rolniczo - Leśnego z ochroną środowiska, Turystyczno - Gastronomicznego, Medyczno - Społecznego, Artystycznego (teczki zawodów dostępne u doradcy zawodowego).

doradca zawodowy

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador