Łatwy dostęp do informacji dla uczniów

Od wczoraj doradztwo zawodowe w naszej szkole dysponuje stanowiskiem komputerowym do pracy dla ucznia. Teraz każdy uczeń może samodzielnie wyszukiwać informacje o zawodach oraz ścieżkach kształcenia. Zapraszam w godzinach pracy doradcy zawodowego :)

doradca zawodowy 

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador