Rekrutacja do szkół - linki do stron

Jak w temacie Drodzy Uczniowie :)

Życzę miłego przeglądania stron internetowych tarnowkich szkół.

I LO w Tarnowie

https://www.i-lo.tarnow.pl/index.php/rekrutacja-boczne

 

II LO w Tarnowie

http://www.ii-lo.tarnow.pl/index.php/pl/Rekrutacja/REKRUTACJA-2019

 

III LO w Tarnowie

https://www.iii-lo.tarnow.pl/rekrutacja/

 

IV LO w Tarnowie

http://www.iv-lo.tarnow.pl/liceum2/index.php?option=com_content&view=article&id=1831&Itemid=321

 

V LO w Tarnowie

http://www.v-lo.tarnow.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-absolwenci-po-8-klasie-szkoly-podstawowej

 

VII LO w Tarnowie

http://www.viilo-tarnow.pl/public_html/rekrutacja/oferta-klas-dla-absolwentow-8-letniej-sp/

 

 

XVI LO w Tarnowie

http://16lo.tarman.pl/?p=58572

 

XX LO w Tarnowie

http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=19&lang=pl

 

XXI LOS w Tarnowie

http://www.21los.tarnow.pl

 

ZSOiT w Tarnowie (XIV LO i Technikum Nr 5)

http://www.zso.tarnow.pl/index.php/rekrutacja/2019-01-29-11-40-59

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

http://zsp.tarnow.pl/index.php/rekrutacja-zsp

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

http://www.ckziu.tarnow.pl

 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

http://www.zsb.tarnow.pl/articles.php?lng=pl&pg=2678

 

 Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie

http://www.zseg.tarnow.pl/index.php/2013-04-13-17-46-07/rekrutacja

 

Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie

http://www.zseo.tarnow.pl/strefa-kandydata/oferta

 

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie

https://zsme.tarnow.pl

 

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Tarnowie

https://www.zstz.tarnow.pl/rekrutacja/regulamin.html

 

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie

https://www.zst-tarnow.pl/#

 

 Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie

http://zsmuz.tarnow.pl

 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie

http://www.nieslyszacytarnow.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie

http://www.sosw.tarnow.pl

 

Szkoły niepubliczne w Tarnowie

 

Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

http://www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl/oferta/

 

Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie

http://zsn.com.pl

 

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie

http://www.znss-tarnow.pl

 

 

doradca zawodowy

WS

 

 

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador