Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Na tropie historii Tarnowa.

CAM00695Dnia 21 listopada 2014 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu„ ROZEJRZYJ SIĘ! HISTORIA I SZTUKA JEST WŚRÓD NAS!” – „Na tropie historii Tarnowa”. W ramach zajęć uczniowie klasy IIC pod opieką pani Danuty Grabowskiej oraz IVC pod opieką pani Renaty Sobkowiak-Zabawy spacerowali z przewodnikiem po  Starym Cmentarzu. Poznali historię i symbolikę tego miejsca. Dowiedzieli się dlaczego cmentarz założono właśnie w tym miejscu, odwiedzili najstarszy zachowany nagrobek- grób Anny Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej żony księcia Karola Radziwiłła zmarłej w 1795 r., grób Tertila, Szczepanika oraz

oddali pokłon przy Kwaterze Powstańczej,  na którym spoczywają uczestnicy powstań narodowych z 1830, 1846, 1848, 1863, legioniści, żołnierze obu wojen światowych, żołnierze podziemia. W tej kwaterze znajdują się trzy mogiły-symbole najbliższe sercu tarnowian: Wspólna mogiła ofiar chłopskiej rabacji z 1846 r.; Kopiec Powstańców Styczniowych oraz pomnik nagrobny Rufina Piotrowskiego, powstańca, emisariusza i Sybiraka (zm. 1872). Do tej kwatery przyprowadziłyśmy uczniów, by uczyć ich historii, tej wielkiej i tej małej, uczyć miłości do Ojczyzny

W szkole obie klasy podsumowały zajęcia odbyte w plenerze. Odbyły się pogadanki, dyskusje na podstawie zdobytych wiadomości w czasie spaceru po Starym Cmentarzu.

Uczniowie klasy IIC rysowali zapamiętane nagrobki z uwzględnieniem symboliki np.:

Anioł - jakoAnioł prowadzący duszę do nieba, Anioł Śmierci, Anioł Stróż    
Bluszcz - symbol życia wiecznego, odradzania
Czaszka - symbol nieśmiertelności ludzkiej, nicości życia
Drzewo - jako złamane lub uschnięte, symbol przerwanego życia

Hełm – zmarły służył Ojczyźnie

Kolumna - w postaci złamanej symbol śmiertelności, ułamanej podpory życia
Kotwica - symbol Nadziei, ratunku
Szkielet - symbol śmierci
Szyszak, hełm, elementy zbroi - symbol żołnierskich dokonań, śmierci na polu bitwy
Urna - symbol śmierci, jako waza pogrzebowa na popioły zmarłego
Wieniec cierniowy - symbol cierpienia i męczeństwa.

                Uczniowie klasy IVC w ramach podsumowania tematu wycieczki na godzinie wychowawczej utrwalili symbolikę obowiązującą na grobach Starego Cmentarza. W ramach godzin plastyki wykonają makietę Kurhanu powstańców 1863 roku.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły w późniejszym terminie.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador