Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Zostań Szkolnym Drzewomistrzem.

       Konkurs przyrodniczy Zostań Szkolnym  Drzewomistrzem przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI. Celem konkursu jest nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów na podstawie ilustracji oraz okazów naturalnych liści, szyszek i owoców. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach :

- 24 .05.2018 r -I etap konkursu w postaci testu, zawierający 20 ilustracji gatunków drzew i krzewów do rozpoznania.

- 07. 06.2018 r- II etap konkursu – praktyczny polegać będzie na wylosowaniu 5 zadań, w których uczeń będzie musiał rozpoznać gatunek drzewa lub krzewu po liściu, szyszce, owocu na podstawie ilustracji lub naturalnych okazów.

                      Regulamin konkursu oraz ilustrację drzew i krzewów do I etapu można pobrać ze stron w postaci załączników. Zapisy do konkursu prowadzi nauczyciel przyrody Joanna Kurc do 15 maja 2018. 

REGULAMIN

 ILUSTRACJE

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador