Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Rozstrzygnięcie konkursu "Zbiórka baterii’’.

      1W dniu 14 czerwca 2018 r. w Pałacu Młodzieży, odbyło się podsumowanie konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Nasi uczniowie zdobyli II miejsce .Koordynatorami zbiórki w szkole w klasach I –III jest p. Małgorzata Sroka a w klasach IV – VI p. Małgorzata Domaradzka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy zajęcia wysokiego miejsca!!!

 

Akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”

Tegoroczna, XIII akcja „Zbieramy zużyte baterie”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM, która po raz kolejny zapewniła odbiór baterii od 58 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa. Zbiórkę baterii przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Do akcji włączyły się także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat. Łącznie zebrano ponad 4 tony zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador