Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Zapraszamy do udziału w konkursie patriotycznym!

Listopad to nie tylko miesiąc związany ze Świętem Zmarłych, ale także ze szczególnym dla Polaków wydarzeniem – z odzyskaniem niepodległości. Z tego powodu, co roku 11 listopada wspominamy żołnierzy poległych za wolność naszego kraju. Mały Samorząd Uczniowski proponuje Wam z tej okazji udział w konkursie pod nazwą Krzyżówka patriotyczna.

Regulamin Konkursu „Krzyżówka patriotyczna”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Krzyżówka patriotyczna” jest Mały Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III naszej szkoły.

3. Cele konkursu to:

  • Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  • Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

4. Konkurs trwa od 15 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

5. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę umieszczoną na tablicy informacyjnej MSU oraz na stronie internetowej naszej szkoły i wykonują pracę plastyczną związaną z hasłem. Rozwiązanie krzyżówki musi znaleźć się na plakacie. Technika pracy dowolna, format A4. Prace należy przekazać opiekunom MSU (p. Anna Tabor, p. Beata Dunaj-Hebda).

6. Laureatów wyłoni komisja konkursowa. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły, na co każdy uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do konkursu i podając swoje dane (imię, nazwisko oraz klasa). Nagrodami w konkursie są książki o tematyce patriotycznej.

7. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udzielają opiekunowie MSU, p. Anna Tabor i p. Beata Dunaj-Hebda.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie!!!

Hasła do Krzyżówki patriotycznej

  1. Młodzi obrońcy Lwowa walczący wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919.
  2. Napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego.
  3. Październikowa w Rosji w 1917 r.
  4. Od 23 września 1914 do grudnia 1915 komendant Legionów Polskich z ramienia Austrii.
  5. Urodzony w Wierzchosławicach polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość.
  7. Kończący I wojnę światową układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, uzgodniony w poniedziałek 11 listopada 1918 o godzinie 5:12 i podpisany o 5:20 rano w wagonie kolejowym w lesie w miejscowości …
  8. Premier powstałego w 1918 r. w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
  9. Polska formacja wojskowa, utworzona 27 sierpnia 1914 r., której początek dała Pierwsza Kampania Kadrowa.
  10. Które powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego?
  11. Zachodni zaborca Polski.
  12. Od nazwiska tego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych powstała linia będąca propozycją granicy między Polską a ZSRR w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
  13. Twórca Narodowej Demokracji, polityczny przeciwnik Józefa Piłsudskiego.
  14. Głosowanie ludności zamieszkującej Warmię, Mazury i Powiśle dotyczące przyłączenia tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub pozostawienia ich w granicach Prus Wschodnich (lipiec 1920r.)
  15. Nazwiska generała, który stał na czele polskiej Błękitnej Armii we Francji.
  16. W twierdzy tego miasta przebywał Józef Piłsudski do listopada 1918 r.
  17. Naczelny wódz Armii Polskiej, Pierwszy Marszałek Polski.
  18. Polityk socjalistyczny i niepodległościowy, premier Rzeczypospolitej Polskiej (1918/1919).
  19. Główny cel walki Polaków w powstaniach narodowowyzwoleńczych.
  20. Pod jakim zaborem znajdowała się Małopolska?
  21. Kto był przywódcą Rosji Sowieckiej w czasie odzyskania przez Polskę niepodległości?

Link do krzyżówki patriotycznej

Krzyżówkę opracowały: Aleksandra Serek, kl. II e, Martyna Gawin, kl. II b, opiekunowie MSU, Anna Tabor, Beata Dunaj-Hebda

Konsultacja historyczna: Tomasz Bartnik, Marek Sztorc

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador