Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Ósmoklasiści w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

00514 listopada 2018 roku uczniowie klas ósmych naszej szkoły wzięli udział w programowej wycieczce historycznej do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Organizatorką i kierowniczką wycieczki była Pani Edyta Schenk, natomiast opiekę nad uczniami sprawowały Panie wychowawczynie: Katarzyna Mróz, Jagoda Turek, Renata Sobkowiak-Zabawa, Stanisława Rakoczy i Agnieszka Szułakiewicz. Warto podkreślić, że muzeum i miejsce pamięci stało się najbardziej odwiedzanym byłym niemieckim nazistowskim obozem w całej Europie oraz najczęściej odwiedzanym muzeum i instytucją kultury w Polsce.

W 1979 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1947 roku ma być zachowane „po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Nasi uczniowie, podzieleni na cztery grupy, podczas 3,5-godzinnego zwiedzania pod kierunkiem świetnie przygotowanych merytorycznie przewodników, mieli możliwość zdobycia ogromnej wiedzy historycznej, dotyczącej Czasów Zagłady. W skupieniu i powadze, należnym temu niezwykłemu miejscu, słuchali prelekcji i fragmentów oryginalnych przemówień, oglądali eksponaty, fotografie i filmy. Podczas przemieszczania się do kolejnych obiektów muzealnych wymieniali swoje spostrzeżenia, dopytywali przewodników o interesujące ich szczegóły. Widać było, że są poruszeni. Kultura zachowania nie budziła żadnych zastrzeżeń. Jedna z uczestniczek wycieczki zapaliła pod Ścianą Śmierci znicze, by oddać hołd swemu pradziadkowi, który zginął w tym obozie. To była niezwykła i niezapomniana lekcja historii i wrażliwości.

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador