Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Nasi laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta”, odbywającym się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Opolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Opolu. Mogli przystąpić do niego uczniowie szkół noszących zaszczytne imię Orląt Lwowskich z całej Polski – zarówno podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadpodstawowych. Siłą rzeczy nie mogło nas tam zabraknąć!

Panie polonistki rozpropagowały konkurs w klasach IV-VIII i młodzi literaci chwycili za pióra. Wysłaliśmy 12 różnorodnych utworów – poetyckich i prozatorskich, tematycznie związanych z Orlętami. Komisja konkursowa oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe. W tych kategoriach oddzielnie kwalifikowano poezję i prozę. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazło się aż 5 uczniów naszej szkoły. W kategorii klas IV-VI nagrodzono dwie uczennice Amelię Szymańską (IV f) i Julię Urbańską (V b). Są one autorkami pięknych, przejmujących wierszy. W kategorii klas VII-VIII możemy się poszczycić 3 laureatami: w dziedzinie poezji wyróżniono liryki Ilony Bąk (VIII e) oraz Zuzanny Marchwickiej (VIII c), natomiast w prozie – kartkę z pamiętnika z elementami opowiadania autorstwa Szymona Krasonia (VII a). Warto zauważyć, że do konkursu przystąpili uczniowie z całej Polski z ponad 30 szkół. Tym bardziej cieszy nas splendor, jaki spłynął na naszą szkołę. Gratulujemy młodym literatom i ich polonistkom –Paniom: Renacie Jarosz, Joannie Papudze i Stanisławie Rakoczy.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador