Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Praca w hotelu czy w lesie?

 

Jesli interesujesz się zawodami z obszaru Rolniczo - Leśnego lub Turystyczno-Gastronomicznego, zapoznaj się teczkami zawodów dostępnymi u doradcy zawodowego.

 

Zawody obszaru Rolniczo - Leśnego

Jeździec

Ogrodnik

Operator maszyn leśnych

Pszczelarz

Rolnik

Rybak śródlądowy

Technik agrobiznesu

Technik architektury krajobrazu

Technik geolog

Technik hodowca koni

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik leśnik

Technik ochrony środowiska

Technik ogrodnik

Technik pszczelarz

Technik rolnik

Technik rybactwa śródlądowego

Technik rybołówstwa morskiego

Technik weterynarii

 

Zawody z obszaru Turystyczno - Gastronomicznego

Cukiernik

Kucharz

Piekarz

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Przetwórca ryb

Wędliniarz

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Kelner

Technik hotelarstwa

Technik obsługi turystycznej

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik technologii żywności

Technik turystyki wiejskiej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

doradca zawodowy

WS

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador