Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Absolwentem LO być - jeśli nie studia, to co?

Dla wielu uczniów studia są naturalnym następstwem kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Co jednak, jeśli z jakiegoś powodu nie chcę studiować? Czy mogę nauczyć się zawodu w formach szkolnych a nie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych? Odpowiedzią są szkoły policealne oraz ich bogata oferta kształcenia w zawodach. Pamiętaj, że kończąc szkołę policealną nie będziesz posiadał wykształcenia wyższego. Zdobędziesz zawód z dyplomem technika.

Zawody, które możesz zdobyć w szkole policealnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach):

 

Obszar Administracyjno – Usługowy

 

Technik usług kosmetycznych

Technik archiwista

Technik rachunkowości

Technik usług pocztowych i finansowych

Technik administracji

Technik transportu drogowego

Technik nawigator morski

Technik żeglugi śródlądowej

Technik eksploatacji portów i terminali

 

 

Obszar Budowlany

Technik geodeta

Technik budowy dróg

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

Obszar Elektryczno – Elektroniczny

Technik tyfloinformatyk

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik awionik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

 

 

Obszar Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

Technik optyk

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik okrętowy

Technik wiertnik

 

 

Obszar Rolniczo – Leśny z ochroną środowiska

Technik weterynarii

Technik rybołówstwa morskiego

Technik geolog

Florysta

 

 

Obszar Turystyczno – Gastronomiczny

Technik turystyki wiejskiej

 

 

Obszar Medyczno – Społeczny

Technik masażysta

Technik ortopeda

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opiekun medyczny

Opiekunka środowiskowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun osoby starszej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Ortoptystka

Opiekunka dziecięca

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Higienistka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Technik dentystyczny

Protetyk słuchu

Technik farmaceutyczny

Technik sterylizacji medycznej

Technik elektroradiolog

Technik pożarnictwa

 

 

Obszar Artystyczny

Technik realizacji dźwięku

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

 

 

doradca zawodowy

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador