Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Dogoterapia.

            Terapia z udziałem psa - dogoterapia opiera się na wykorzystaniu w terapii bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzną relację między pacjentem a psem terapeutą. Proces terapeutyczny i edukacyjny często bywają nużące, natomiast obecność psa zwiększa atrakcyjność zajęć, odpręża i relaksuje dziecko, co stwarza optymalne warunki prowadzenia terapii. Bezwarunkowa akceptacja dziecka, wyrażona w spektakularny sposób wzmacnia poczucie własnej wartości. Dziecko jest słusznie przekonane o tym, że pies lubi je i akceptuje całkowicie, ponieważ widzi oznaki radości ze spotkania wyrażane przez psa. Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psa jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których dziecko ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz bezgranicznej akceptacji własnej osoby. Głównym jej celem jest przełamanie lęku dziecka przed psami, nawiązanie i pogłębienie jego kontaktu ze zwierzętami i na tej podstawie kształtowanie pozytywnych emocji dziecka. Poprzez zabawy, przytulanie  i głaskanie piesków dzieci dużo szybciej próbują wykonać pewne ćwiczenia. Rozluźnione w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach. Pies jest nie tylko terapeutą dziecka, ale również jego przyjacielem, który nie krytykuje, rozumie, daje wiele radości  i pomaga osiągać to, co wydaje się niemożliwe. Akceptuje za to, że się jest.

Prowadzę zajęcia terapii z udziałem psa od 2005 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowie z klasami integracyjnymi. W grupie uczniowie uczą się różnych zachowań społecznych niezbędnych w codziennym życiu, wzajemnie edukują się w zakresie tolerancji i właściwego stosunku do mniej sprawnych kolegów. Ważnym elementem integrującym jest atmosfera pełnej akceptacji.

Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Cele szczegółowe to:
 - poszerzenie zakresu oddziaływań terapeutycznych, a tym samym zwiększenie skuteczności i efektywności procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych w klasach integracyjnych; 
- wypracowanie u uczniów gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez optymalny rozwój umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać podstawowym zadaniom
i wymogom o charakterze społecznym; 
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie, wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości dzięki uświadamianiu własnych uczuć i przeżywaniu emocji;
tworzenie warunków sprzyjających kontrolowanej i spontanicznej aktywności ruchowej dziecka;
- dążenie do uczenia się poprzez przeżywanie i samorealizację, budzenie chęci kontaktu słownego; 
- usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych.

Początkowe spotkania mają charakter oswajający. Pokazując dzieciom na pierwszym spotkaniu jak pies wykonuje komendy, jaki jest posłuszny, dzieci nabierają do psa zaufania. W zależności od potrzeb indywidualnych dziecka są to albo zajęcia jedynie w obecności psa, albo swobodne zabawy z psem. Po tym wstępnym okresie dla każdego dziecka opracowywany zostaje "Arkusz dotyczący potrzeb specjalnych ucznia" w porozumieniu z pedagogiem, rehabilitantem i logopedą. Dzieci na zajęciach są grzeczne, zdyscyplinowane i bardzo chętnie wykonują polecenia. Obecność psa zwiększa atrakcyjność zajęć, odpręża i relaksuje, co stwarza optymalne warunki prowadzenia terapii. W dniu, w którym są planowane zajęcia z psem uczniowie są ogromnie zmotywowani do pracy.

mgr Katarzyna Chrobak

 

 

Program innowacji pedagogicznej w zakresie wspomagania procesu rewalidacji, logopedii i rewalidacji

 

Program innowacji w zakresie biblioterapii wychowawczej z udziałem psa

 

Program paragility

 

 

 

 

Polecamy strony internetowe: 

ztarninowego.pl

mojprzyjaciel.fotolog.pl

piesterapeutyczny.pl

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador