Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Informacja dla rodziców.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 informuję iż w dniu 2 listopada br.

zakończyły się prace remontowe kuchni. Wykonawca inwestycji

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wydział Inwestycji

Urzędu Miasta Tarnowa.

W związku z powyższym oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru

prac i dopuszczenie kuchni do użytkowania. Informację dotyczącą

terminu wdawania obiadów będzie Państwu przekazana niezwłocznie

(strona internetowa placówki, tablica ogłoszeń w szkole)

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador