Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

ROZEJRZYJ SIĘ! HISTORIA I SZTUKA JEST WŚRÓD NAS!

W tym roku szkolnym rozpoczynamy w naszej szkole projekt edukacyjny „ ROZEJRZYJ SIĘ! HISTORIA I SZTUKA JEST WŚRÓD NAS!” autorstwa mgr Danuty Grabowskiej i mgr Renaty Sobkowiak-Zabawy.

Projekt rozłożono na trzyletnią edukację, by w kolejnych latach uczniowie powoli i stopniowo stawali się świadomymi odbiorcami historii, kultury i sztuki.

Ze względu na cechy i możliwości psychofizyczne dziecka w wieku szkolnym zakładamy  realizację treści historycznych, regionalnych jak i sztuki poprzez bezpośredni kontakt z materiałem poglądowym, poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie, zachowując zasadę od bliskiego do dalszego; od tego co dzieciom bliskie i znane, do tego co dalsze i trudniejsze do wyobrażenia.
W związku z tym będą więc przeważać:
- spacery i wycieczki w celu poznania zabytków miasta i jego historii,                                                                                           
-
rozbudzanie w dzieciach  zainteresowania  swoim miastem, regionem i Ojczyzną,
- uroczystości środowiskowe wewnętrzne i środowiskowe mające na celu zorientowanie środowiska w realizacji projektu
- kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych,
- spotkania z artystami w ich pracowniach( pracownia malarska, rzeźby, grafiki)
- wykorzystanie twórczości poetów i pisarzy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych                                                                                                               
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat poznawanych podczas wycieczek eksponatów, dzieł  i  własnych prac plastycznych,                                                                                                                                                                    
- eksponowanie prac wykonanych na Wydziale Sztuki w Rzeszowie
- utrwalanie zdobytej wiedzy oraz przeżyć przez wyrażanie ich w formie programów słowno-muzycznych,
- zachęcanie dzieci do poznawania swojej „ małej Ojczyzny” w czasie wolnym wraz z rodzicami
- gromadzenie materiałów źródłowych i literatury dotyczącej poznawania historii i tradycji.

Rok pierwszy – „Na tropie historii Tarnowa”. W ramach zajęć uczniowie spacerując z przewodnikiem po zakamarkach naszego miasta poznają bliżej swoją „Małą Ojczyznę”

Będą to spotkania cykliczne w ramach których poznamy:

- „Śladami naszych przodków” – historia Starego Cmentarza połączona ze złożeniem zniczy w miejscach gdzie spoczywają powstańcy.

-„Wielcy Tarnowianie” – dlaczego Pasaż nazywamy  Tertila a w Parku strzeleckim jest Mauzoleum Bem?

-  „Historia ukryta w kamieniu” czyli wędrówka szlakami pamięci – oddanie hołdu tym , którzy walczyli o naszą niepodległość

- „Spacerkiem po Tarnowie” - tajemnice rynku, ratusza i kamieniczek na starym mieście.

Lekcja 1 "Na tropie historii Tarnowa".

Lekcja 2 "Hisoria ukryta w kamieniu".

Lekcja 3 "Wielcy Tarnowianie".

Lekcja 4 "Tajemnice Rynku, Ratusza oraz kamieniczek na Starym Mieście".

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador