Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

"Spielend Deutsch lernen"- "Nauka języka niemieckiego przez zabawę"

Od roku szkolnego 2014/15 w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie oraz w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna zostaje wprowadzona innowacja z języka niemieckiego.

Dzięki wsparciu organu prowadzącego - Urzędu Miasta Tarnowa oraz Dyrektorów wspomnianych szkół, Pani mgr Barbary Kuklewicz - Dyrektora Gimnazjum nr 4 oraz Pana mgr Jakuba Patuły - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 uczniowie będą mogli uczyć się języka niemieckiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

W szkole podstawowej uczniowie klasy czwartej w trzyletnim cyklu nauczania (4-6) będą mieli możliwość nauki języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego, co jest wyjątkową ofertą edukacyjną w szkołach podstawowych, natomiast w gimnazjum zainteresowani uczniowie przygotowywać się będą do uzyskania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego.

Pomysłodawcami i autorami innowacji jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego - Oddział Tarnów, a opiekę metodyczną obejmuje mgr Agnieszka Juśko - lider przedmiotowy Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej oraz opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

W szkole podstawowej, jak sam nazwa innowacji wskazuje "Spielend Deutsch lernen"- "Nauka języka niemieckiego przez zabawę", lekcje odbywać się będą w wykorzystaniem gier, zabaw językowych oraz z zastosowaniem Portfolio Językowego, zaś dzięki zajęciom w gimnazjum uczniowie poznają strukturę egzaminów Instytutu Goethego.

Autorzy innowacji Pani mgr Agnieszka Juśko (XVI LO im. Armii Krajowej) oraz Pani mgr Beata Wideł (Gimnazjum Nr. 4 im. Jerzego Brauna) podkreślają szczególną wagę animacji językowej, która motywuje uczniów do nauki i powinna być stałym elementem nauki języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych.

 Nauka języka niemieckiego już w szkole podstawowej daje szansę uzyskania bardzo dobrych wyników edukacyjnych na wyższych etapach kształcenia, zdobycia w gimnazjum pierwszych certyfikatów, a co najważniejsze ma za zadanie zmotywować dzieci i młodzież do dalszej nauki języka niemieckiego.

Innowacje te przyczyniają się do wspierania wielojęzyczności. 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador