Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

„Melpomena bez tajemnic”- edukacja teatralna dla uczniów klas IV-VI.

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Melpomena bez tajemnic”. Jej autorkami i realizatorkami są polonistki: mgr Stanisława Rakoczy, mgr Joanna Papuga i mgr Renata Jarosz.

Edukacja teatralna kształtuje świadomość dziecka inną niż ta, którą budują środki masowego przekazu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych może być atrakcyjne i skuteczne w wypełnianiu zadań edukacyjnych. Ponadto inspiruje do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną wrażliwość oraz aktywność twórczą. Zajęcia teatralne to również jedna
z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone na całe życie.

Innowacja teatralna realizowana jest w sześciu zespołach, stworzonych z uczniów klas IV-VI: S. Rakoczy – kl. IV c i IV d; J. Papuga – kl. VI d; R. Jarosz – kl. V d i VI b.

Główne jej założenia to: rozbudzenie zainteresowań dramatycznych dzieci, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa, kształcenie wyobraźni, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz kreatywności uczniów. Zajęcia teatralne mają za zadanie stworzenie warunków sprzyjających kontrolowanej i spontanicznej aktywności dziecka, dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, eliminowanie nieśmiałości, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Mają również w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.

Efektem pracy zespołów aktorskich będą oryginalne spektakle, prezentowane społeczności szkolnej i rodzicom.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador