Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

„Zastosowanie ćwiczeń osiowo-symetrycznych w trzech płaszczyznach jednocześnie metodą Urszuli Hoppe w gimnastyce korekcyjnej”

„… dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby
równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie
nadwerężało, słabych zaś i źle utworzonych
tak należy kierować i prowadzić, aby
te zboczenia sprostować i uchybienia ile można naprawić.”
Jędrzej Śniadecki

Innowacja pedagogiczna

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie – rok szkolny 2014/2015

 „Zastosowanie ćwiczeń osiowo-symetrycznych w trzech płaszczyznach jednocześnie metodą Urszuli Hoppe w gimnastyce korekcyjnej”.

Szybki postęp cywilizacyjny, poza kolejnymi zdobyczami techniki, które ze sobą niesie, odciska równocześnie niekorzystne piętno na naszym zdrowiu. W codziennym życiu dziecka coraz mniej czasu poświęcane jest na ruch i aktywność fizyczną. Długotrwałe przebywanie dziecka w pozycji siedzącej w szkole, w domu, przed telewizorem czy komputerem powoduje zmniejszenie siły mięśniowej, co z kolei sprzyja powstawaniu wad postawy. Stąd prosta droga do mniej lub bardziej poważnych schorzeń narządów ruchu w przyszłości. Dbałość o prawidłową postawę ciała powinna trwać nieprzerwanie całą dobę. Wymaga ona stałej czujności i interwencji ze strony rodziców, nauczycieli i lekarza. Niezbędnym warunkiem jest również świadome współuczestnictwo dziecka w kierowaniu swoim rozwojem i doprowadzenie do właściwych nawyków na przyszłość. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej to jedna z metod przeciwdziałania cywilizacyjnym zagrożeniom czyhającym na nasze dzieci.

Podstawą do wprowadzenia innowacji są przeprowadzone badania bilansowe dzieci sześcioletnich przez lekarza rodzinnego i pielęgniarkę szkolną. Wśród badanych uczniów ponad połowa, to dzieci z wadami postawy. Występowanie wad postawy jest zjawiskiem bardzo powszechnym, co zmusza do zwrócenia na ten problem bacznej uwagi także w naszej szkole.

Teoretyczną podstawę metody Urszuli Hoppe stanowi założenie, że wady postawy ciała najczęściej są wywołane wielopłaszczyznowymi zmianami w narządzie ruchu. Stąd w każdej publikacji poświęconej metodzie Hoppe przedstawiany jest prostopadłościan, w który wrysowano sylwetkę człowieka i ukazano trzy główne płaszczyzny ciała. Chcąc skutecznie korygować odchylenia od normy w postawie ciała należy oddziaływać jednocześnie na wszystkie trzy płaszczyzny ciała, tj. strzałkowa, czołową i poprzeczną. Metoda wymaga oprzyrządowania w postaci prostych urządzeń wykonanych z drewna: mała i duża „L-ka”, mała i duża „Z-tka”, bramki, listwy itp. Ćwiczenia rozpoczynamy od układów najłatwiejszych z wykorzystaniem pojedynczych przyrządów i w pozycjach niskich, w miarę postępów w ćwiczeniach przechodzimy do układów trudniejszych. Wymienione wyżej przyrządy pozwalają ćwiczącemu na przyjęcie symetrycznego układu ciała oraz właściwej osi.  Stąd pochodzą określenia tej metody, tj. „ćwiczenia osiowo-symetryczne”lub „ćwiczenia symetrycznego równoważenia układu ruchu”. Najistotniejszą cechą ćwiczeń według metody Hoppe jest spełnienie założeń feedbacku (sprzężenia zwrotnego), dominacja napięć izometrycznych mięśni, a w odniesieniu do stawów – ich mobilizacja.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla uczniów klas II SP nr 9 w Tarnowie, u których zdiagnozowano wady postawy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej klasy drugiej w grupie liczącej maksymalnie 10 osób . Autorką i realizatorką innowacji jest mgr Edyta Schenk.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador