Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

„KODOWANIE BAWI I UCZY”

189 baner

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KODOWANIE  BAWI  I  UCZY”

Autor oraz prowadząca: Krystyna Gądek

 

Związana jest z projektem MEN, zakładającym pilotażowe wprowadzenie podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Współcześnie oczekiwania wobec szkół dotyczą kształcenia uczniów tak, aby nabywali umiejętności umożliwiających przejście z roli cyfrowego konsumenta do roli cyfrowego twórcy. Umożliwia to umiejętność programowania, uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.

Mając na uwadze specyfikę pracy w edukacji wczesnoszkolnej, na zajęciach uczniowie będą rozwiązywali proste problemy. W ten sposób uzyskają satysfakcję z samodzielnych odkryć, będą poszerzali swoje horyzonty i rozwijali umiejętność logicznego myślenia podczas tworzenia prostych kodów. Jednocześnie zajęcia będą miały charakter zabawy, a tworzenie kodów będzie przypominało grę. Założenia programu przewidują korzystanie z dostępnych aplikacji on-line (code.org), dzięki czemu uczniowie mogą ćwiczyć w dowolnym czasie – także w domu.

 

Cele ogólne:

  • stymulowanie rozwoju intelektualnego uczniów,
  • rozwijanie ciekawości, zainteresowań i talentów uczniów,
  • zapoznanie uczniów z podstawami programowania w środowiskach: Baltie i Scratch,
  • nabywanie umiejętności przydatnych, również na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy, zatem każda grupa ma zajęcia co dwa tygodnie. Dla klas 1a oraz 1c zajęcia będą odbywały się we czwartki, natomiast dla klasy 1b we wtorki. W zajęciach uczestniczy około 90% pierwszoklasistów.

W dniu 5.12. 2016r. odbyła się konferencja przygotowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, dotycząca wprowadzania pilotażowego nauczania programowania w polskich szkołach, na której p. Gądek przedstawiła założenia innowacji oraz oczekiwane efekty i wnioski, które wynikają za trzymiesięcznej pracy z uczniami. Z zadowoleniem stwierdziła, że podjęte działanie jest korzystne dla dzieci. Można też przyznać, że wprowadzenie podstaw programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej jest dobrym pomysłem, a proponowany zakres materiału nie przekracza możliwości poznawczych 7-latków.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador