Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

”Każdy może być aktorem”

Projekt:  Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć
                pozaszkolnych w szczególności artystycznych”.

”Każdy może być aktorem” – Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
      z dziećmi zdrowymi na zajęciach pozaszkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie
do aktywnego uczestnictwa w kulturze
.

w okresie od 30.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Zadanie „Każdy może być aktorem”  obejmuje edukację artystyczną. Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest również środkiem nauczania, ponieważ wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze. Wychowanie przez sztukę wymaga bezpośredniego, aktywnego uczestnictwa w kulturze. Właściwie zaaranżowane sytuacje edukacyjne potęgują zainteresowanie twórczością artystyczną. Wspólna praca dzieci zdrowych i niepełnosprawnych sprzyja zacieśnianiu więzi koleżeńskich i wpływa na kształtowanie właściwych postaw uczniów zdrowych wobec chorych. Równocześnie wpływa aktywizująco na dzieci chore. Pozwala rozładować napięcie  oraz uczy panowania nad emocjami dzieci nadpobudliwe.

Adresatami zadania publicznego jest grupa 36 uczniów,  w wieku od 10 do 13 lat. W tym:  8 dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, oraz 3 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie pracować będą w 4 grupach zintegrowanych: dwie grupy teatralne, jedna grupa plastyczna i jeden zespół muzyczno – wokalny. Przy opracowywaniu konkretnych przedstawień grupy te będą ze sobą współpracować. Zajęcia prowadzić będą: mgr Agnieszka Dworzak- Soboń, mgr Wioletta Grzywa, mgr Agnieszka Szułakiewicz,              mgr Marta Wawrzon. 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador