Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Logopedia.

„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać”

       L. Kaczmarek

Drodzy Rodzice!

Mowa w dużym stopniu wpływa na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenie  w życiu.

 Uczeń pierwszej klasy powinien wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia,
umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Należy podjąć jak najwcześniejsze działania terapeutyczne.

Zapraszamy do współpracy, gdyż skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodzice.

             

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą specjaliści:

mgr Anna Dychtoń – pedagog, logopeda

mgr Lidia Świerk – pedagog , logopeda

mgr Ewa Grabowska van Elk – psycholog , logopeda

 

Zakres działań logopedów:

  • Przeprowadzamy  badania  i diagnozę logopedyczną na terenie naszej placówki.
  • Obejmujemy opieką logopedyczną uczniów  na podstawie wyników badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
    a także typowanych przez wychowawców i rodziców.
  • Prowadzimy terapię indywidualną i grupową.
  • Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. 
    Prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
  • Rodzice mają możliwość obserwacji zajęć. Prowadzimy indywidualne konsultacje i udzielamy porad.
  • Na zajęciach korzystamy z najnowszychnarzędzi diagnostycznych i terapeutycznych ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem.

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador