Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Opłata za duplikat.

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości :

  1. Duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł
  2. Duplikat świadectwa – 26.00 zł

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich

  1. ul. M. Dąbrowskiej 6

33-100 Tarnów

Numer rachunku bankowego : 66103012500000000088024044

 

Z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną : imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły. Do podania należy dołączyć:

  1. dowód wpłaty
  2. aktualne zdjęcie ( w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
  3. zniszczoną legitymację ( w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuję po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

  1. 1.Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 170)
  2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador