Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Indruch Rudolf

Rudolf Indrucharchitekt,urodził się 7 II 1892 r. we Lwowie. Był synem Czeszki i Słowaka,  którzyosiedlili się w tym mieście. Z rodzicami i starszym bratem, Rudolf  mieszkał  przy ul. Św. Wojciecha10. Ukończył Wyższą Szkołę Realną (mieszczącą się przy ul. Kubali), a następnie uzyskał świadectwo dojrzałości  w 1911 lub 1912 r. Od najmłodszych lat był uzdolniony artystycznie; grał na skrzypcach i malował. W 1912 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Zawierucha wojenna przerywała naukę, stąd jego studia trwały 10 lat. Wiadomo, iż był oficerem rezerwy armii austriackiej i walczył w I wojnie światowej, wstąpił do szeregów Wojska Polskiego i brał udział w walkach o Lwów w listopadzie 1918 r. Był porucznikiem w pułku Strzelców Lwowskich, stacjonujących przy ul. Jabłonowskich. W roku 1920 bronił miasta  przed bolszewikami. Z wojny wyniósł bardzo ciężką kontuzję – przestrzelone płuco, do końca życia chorował na gruźlicę. W bojach wykazał się dużą ofiarnością, otrzymał Krzyż Obrony Lwowa i inne odznaczenia. W 1921 r. Towarzystwo Straży Mogił Polskich Bohaterów ogłosiło konkurs  na projekt Cmentarza (mauzoleum) Obrońców Lwowa. Konkurs był anonimowy. Rudolf, jako student V roku Wydziału Architektury, zgłosił swój projekt pod godłem „Białe Róże”. Ku ogólnemu zaskoczeniu jego projekt wygrał. Okazał się być oryginalną, stworzoną z wyjątkowym rozmachem koncepcją architektoniczno-przestrzenną, budzącą podziw  do dziś. Autor zyskał jeszcze większy szacunek, gdy zrezygnował z honorarium, a swój projekt zadedykował pamięci zmarłych bohaterów, swoich kolegów oraz polskiemu społeczeństwu. W służbie wojskowej pozostał  do 1922 r. uzyskując rangę kapitana. Powrócił na Politechnikę, złożył egzamin dyplomowy i objął obowiązki asystenta w Katedrze Rysunków Zdobniczych i Dekoracji Wnętrz przy Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W tym też roku ożenił się i przeprowadził na ul. Św. Wojciecha 4. Zawodowo wykonał jeszcze kilka mniejszych projektów. Zmarł we Lwowie  27 I 1927 r., w wieku 35 lat. Został uroczyście pochowany  na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Dziś jego grób nie istnieje – ta część cmentarza została całkowicie zdewastowana po II wojnie światowej. 

Biogram przygotowała uczennica klasy 6E Alicja Krawczyk (2017)

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador