Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Dyrdoń Antoni

dyrdon aAntoni Dyrdoń urodził się 12 kwietnia 1891 roku we Lwowie. W 1909 roku składa egzamin dojrzałości i zostaje absolwentem tamtejszego II Gimnazjum. W latach 1909-1914 studiuje w Lwowskiej Szkole Politechnicznej. W sierpniu 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, otrzymuje powołanie jako jednoroczny ochotnik do armii austriackiej. Kończy szkołę oficerską w Gleichenbergu i uzyskuje stopień kadeta. 1 maja 1915 roku wyrusza na front rosyjski. W bitwie pod Mikłaszowem (obok Lwowa) zostaje ranny w nogę, a po wyleczeniu uznany za niezdolnego do służby frontowej. Do końca wojny pełni służbę techniczną przy wojskach we Lwowie. W 1916 roku zostaje mianowany podporucznikiem, a w 1918 porucznikiem. Po upadku Austro-Węgier zgłasza się do kwatermistrzostwa WP Oddział Lwów IV A i bierze udział w obronie Lwowa w latach 1918-1919. Otrzymuje honorową odznakę Orlęta nr 40102. Organizuje od podstaw Oddział Żandarmerii Kontrolnej w Samborze. W 1920 roku, podczas bolszewickiego najazdu, zgłasza się dobrowolnie na front. Jako adiutant Grupy Bug majora Lewickiego bierze czynny udział w obronie Kamionki Strumiłowskiej. 15 stycznia 1921 roku zostaje bezterminowo urlopowany z wojska. W tymże roku kończy studia na Politechnice Lwowskiej i uzyskuje dyplom inżyniera. 15 czerwca 1927 roku rozpoczyna pracę przy budowie Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. Pracuje tam bez przerwy aż do emerytury. Tam też działa w Armii Krajowej podczas hitlerowskiej okupacji. Umiera 12 czerwca 1959 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Mościcach (KW. VII. 51).

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador