Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Dyrdoń Zbigniew

dyrdon zZbigniew Dyrdoń urodził się 6 stycznia 1901 roku we Lwowie. Tam kończy szkołę podstawową oraz siedem klas niemieckiego gimnazjum. Od 20 września 1918 roku do 24 sierpnia roku 1919 walczy jako ochotnik w Wojsku Polskim przy obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, za co otrzymał odznakę honorową Orlęta nr 41755. Podobnie w 1920 roku podczas wojny z bolszewikami. W latach 1928 – 1930 pracuje jako kierownik robót budowlanych przy budowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. Podczas II wojny światowej służy w wojsku od września 1939 roku do marca 1940. Podczas okupacji, wykorzystując swoje możliwości związane z pracą zawodową i jednocześnie wiele ryzykując, wydaje zaświadczenia ludziom potrzebującym tego typu pomocy. Zaświadczenia te stanowiły wówczas najważniejszy dokument upoważniający do starań o kennkartę – wtedy przedmiot marzeń każdego Polaka. Po wojnie pracuje na Śląsku, a w 1954 roku wraca do Zakładów Azotowych w Mościcach, gdzie jest czynny zawodowo do emerytury. Umiera 23 lutego 1983 roku i zostaje pochowany na Mościckim cmentarzu ( KW. VI. 31).

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador