Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Krauss Stanisław

krauss sStanisław Krauss urodził się 17 stycznia 1904 roku w Sokalu. W latach 1918-1920 bierze czynny udział w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. Za dzielność i wierną służbę Ojczyźnie, z rąk Dowódcy Armii Wschód – gen. Rozwadowskiego, 19 marca 1919 roku otrzymuje Honorową Odznakę Orlęta. Z czynnej służby wojskowej zwolniony zostaje 4 października 1920 roku, jako małoletni. Podejmuje naukę w gimnazjum we Lwowie, a następnie studiuje na Politechnice Lwowskiej, którą kończy w 1929 roku z tytułem inżyniera. W latach 1930-1931 pełni tam funkcję kierownika budowy Laboratorium Maszynowego. W okresie od 1931 do 1933 roku kieruje Wydziałem Elektromechanicznym Kopalni Soli w Wieliczce, a następnie do 1938 roku pracuje w zakładach Elektrycznych przy PFZA w Mościcach. Przez kolejne sześć lat (1938-44) jest starszym instruktorem w Biurze Projektowania Huty Stalowa Wola. W międzyczasie odbywa półroczną praktykę warsztatową w Szwecji, w tamtejszych fabrykach metalowych. Podczas okupacji zostaje aresztowany i osadzony w tarnowskim więzieniu. Zwolnienie uzyskuje dzięki interwencji Dyrekcji Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Po oswobodzeniu tego miasta zajmuje się organizacją i uruchomieniem tamtejszej elektrowni. W latach 1946-1949 pracuje na stanowiskach kierowniczych w Krakowie (Zjednoczenie Przemysłu Kotlarskiego), Świdnicy (Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych) oraz w Wałbrzychu i Nysie (Zjednoczenie Energetyczne). Umiera w Gliwicach 6 listopada 1950 roku.

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador