Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Kubiński Stanisław

kubinski zStanisław Kubiński urodził się 30 marca 1889 roku w Samborze jako syn prawnika. Tam też kończy gimnazjum klasyczne i rozpoczyna studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej, które kończy w 1912 roku. W listopadzie 1918 roku wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego i zostaje komendantem warsztatów broni we Lwowie. Za udział w obronie tego miasta i kampanię 1920 r. zostaje odznaczony dwa razy: Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Lwowa z mieczami. W 1922 roku zostaje zwolniony z służby w Wojsku Polskim i rozpoczyna pracę jako dyrektor techniczny w Fabryce Broni i Maszyn Arma we Lwowie. Równocześnie jest wykładowcą na politechnice Lwowskiej. Od czerwca 1927 roku pracuje przy budowie PFZA w Tarnowie, za którą zostaje odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 1932 zostaje powołany na stanowisko naczelnika gminy Mościce. Funkcję ta pełni społecznie do 1939 roku. 6 września tego roku wyjeżdża do Lwowa jako uchodźca wojenny. W listopadzie tegoż roku, podczas powrotu do Mościc, zostaje zatrzymany na dworcu w Przemyślu. Po powrocie do domu, w marcu 1940 roku, aresztuje go gestapo. W więzieniu w Tarnowie przebywa do 4 czerwca. Następnie zostaje przewieziony do więzienia w Wiśniczu, a potem do Sachsenhauzen, Buchenwaldu i jego filii w Wansleben. Tam pracuje w podziemnej fabryce samolotów. Wojska alianckie uwalniają go 12 kwietnia 1945 roku. W listopadzie tegoż roku ponownie rozpoczyna pracę W PFZA w Tarnowie. Zostaje dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi m.in. za działalność wychowawczą i szkolenie załogi. Ponadto pracuje jako wykładowca mechaniki technicznej w szkole wieczorowej i w Technikum Chemicznym. W 1964 roku przechodzi na emeryturę po 52 latach pracy. Umiera 26 listopada 1968 roku i zostaje pochowany na Mościckim cmentarzu w grobowcu Szymanowskich ( KW. V. 41 ).

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador