Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Krynicki Tadeusz

krynicki zTadeusz Krynicki urodził się 16 stycznia 1893 roku w Żółkwi (woj. Lwów). Tam też kończy szkołę podstawową oraz gimnazjum. Następnie na Politechnice Lwowskiej uzyskuje dyplom inżyniera budowy maszyn. Od 1 sierpnia 1914 do 30 października 1918 roku służy w armii austriackiej (początkowo w stopniu szeregowca, a od marca 1915 roku – oficera). Do Wojska Polskiego zostaje przyjęty w stopniu rotmistrza. W 1918 roku organizuje dywizjon kawalerii lwowskiej Wilki, obejmując jednocześnie jego dowództwo. W latach 1919-1920 służy w 6 pułku ułanów, a następnie w okresie od 11 lipca 1920 do 20 stycznia 1921 roku – w Armii Ochotniczej Lwów. Za swą służbę zostaje odznaczony orderem Virtuti Militari kl. V nr 2718, Krzyżem Walecznych oraz Odznaką Orląt Lwowskich. Od 1927 do 1937 roku pracuje w PFZA w Mościcach, a od 1938 roku w firmie Zieleniewski – Fitzner – Gamper w Krakowie. Tam jest autorem planu budowy pierwszej w Polsce huty aluminium, której zostaje dyrektorem w 1939 roku. Pod koniec września tego roku, wraz z większością pracowników firmy zostaje ewakuowany do Lwowa. Tam wiąże swój los z księciem Romanem Sanguszką. W październiku 1939 roku przekracza granice Polski, by przez Węgry, Jugosławię, Włochy dotrzeć do Hiszpanii i Portugalii. Stamtąd płynie statkiem do Brazylii, gdzie przebywa do końca 1945 roku. Ostatnie kilkanaście lat życia spędza w Kongo Belgijskim, gdzie umiera 23 czerwca 1959 roku. Jest pochowany na tamtejszym cmentarzu w mieście Zuluabourg.

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador