Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Śledziński Tadeusz

sledzinski zTadeusz Śledziński urodził się 10 października 1901 roku we Lwowie. Tam w 1918 roku kończy VI klasę gimnazjalną. Od 1917 roku należy do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie otrzymuje wyszkolenie oficerskie. W tym czasie czynnie uczestniczy w akcjach manifestacyjnych i sabotażowych przeciw zaborczemu rządowi Austro-Węgier. W roku 1918 jest aktywnym obrońcą Lwowa, a od 3 maja 1919 roku bierze udział w ofensywie spod Lwowa nad Zbrucz i w odwrocie pod Krosno. Po zakończeniu działań wojennych zostaje zwolniony z wojska jako przedpoborowy. Już jako dyplomowany inżynier mechanik Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, uzupełnia wykształcenie na Wydziale Elektrotechnicznym tejże uczelni. Studia kończy w 1929 roku i rozpoczyna pracę w PFZA Mościce, z którym to zakładem jest związany aż do wybuchu II wojny światowej. Od 6 września do 31 grudnia 1939 pracuje dorywczo w Biurze Kart Żywnościowych Zarządu Miejskiego w Tarnowie, a od stycznia 1940 roku jest kierownikiem technicznym Gazowni Miejskiej. 30 marca 1940 r. zostaje aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Tarnowie, a później w Wiśniczu. Od 20 czerwca 1940 do 19 listopada 1944 roku jest więźniem obozów koncentracyjnych kolejno w: Oświęcimiu (nr obozowy 855), Breslau – Lissa, Gross – Rossen, Buchenwald, Crahwinkel k. Gothy, Lutmierzyce w Czechosłowacji. Od października 1948 roku, po uprzednio przebytym kilkuletnim leczeniu, związuje się PFZA w Mościcach, gdzie do początku 1973 roku pełni funkcje kierownicze. Umiera 1 listopada 1973 roku. Jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Mościcach (KW. IV. 129).

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador