Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Schönthaler Adam

schonthaler zAdam Schönthaler urodził się 10 listopada 1901 roku w Tarnowie. W 1913 roku wstępuje do organizującego się tam skautingu. Jest w nim zaangażowany aż do matury. Jako instruktor harcerski bierze czynny udział w Pogotowiu Narodowym, które w połączeniu z Polską Organizacją Wojskową dokonuje 31 października rozbrojenia załogi austriackiej w Tarnowie. Przez dwa tygodnie jest zaangażowany w utrzymanie porządku w mieście. 13 listopada 1918 roku, wraz z grupą 26 – u starszych harcerzy, pod wodzą Adama Ciołkosza wyrusza na odsiecz Lwowa. Zmuszony przez chorobę do powrotu do kraju, w 1920 roku ponownie zgłasza się jako ochotnik i bierze udział w walkach. Maturę zdaje po zakończeniu działań wojennych 12 października 1920 roku w Wyższej Szkole Realnej w Tarnowie. W latach 1928-29 odbywa służbę wojskową w Podchorążówce Rezerwy Saperów. W 1933 r. uzyskuje dyplom inżyniera – hydrotechnika na Politechnice Warszawskiej. Bierze udział w kampanii wrześniowej. Lata okupacji spędza w niewoli niemieckiej. Od 1947 do 1956 roku pracuje m. in. w Kołobrzegu, Warszawie, Ostrołęce i Częstochowie. W 1956 roku powraca do Tarnowa wraz z rodziną, gdzie tutaj aż do emerytury pracuje w Zakładach Azotowych w Mościcach. Umiera 10 września 1974 roku i zostaje pochowany na cmentarzu w Tarnowie – Mościcach (KW. VII. 104).

Biogram opracowała Joanna Papuga na podstawie artykułu Pelagii Dyrdoń, Orlęta Lwowskie  w Tarnowskich Azotach, [w:) Rocznik Tarnowski 2001-2002, ss.175-186

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador