Zasady bezpieczeństwa

chłopiec z książką

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie pandemii COVID-19

 1. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej podczas przerw, dopiero wówczas gdy ucząca się klasa opuści pomieszczenie biblioteki

2.Uczniowie wchodzący do biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych przyjętych przez szkołę – przed wejściem należy zdezynfekować ręce, założyć maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zachować bezpieczną odległość od pozostałych użytkowników biblioteki

3. W jednym czasie może przebywać w bibliotece maksymalnie 6 uczniów

4.Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz

5. Zwracane książki poddawane są 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają one wyłączone z wypożyczania

6. Do odwołania zawiesza się korzystanie z czytelni

7. Uczniowie mogą składać zamówienia na książki przez e-dziennik (po przygotowaniu, do odebrania w bibliotece)