Przedmioty artystyczno - techniczne: plastyka, muzyka, technika

Patriotycznie w naszej szkole!

Dla nas te hasła są ważne w wychowywaniu przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

Działalność szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 nosi imię Orląt Lwowskich.

W naszej szkole pracują dobrzy nauczyciele.

W wielu salach lekcyjnych znajdują się projektory

i tablice multimedialne.

Czytaj więcej...

Matematyka i przyrodnicze

Nauka matematyki w naszej szkole to zdobywanie kompetencji naukowo-technicznych przez zabawę. Uczniowie mają możliwość rozwoju logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej poprzez szereg niekonwencjonalnych działań praktycznych.

Czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne w SP9

Nauczyciele wychowania fizycznego proponują uczniom szeroką gamę form

 ruchowych, które pozwolą w przyjaznej atmosferze zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. 

Czytaj więcej...

Język angielski w SP9

Nauczycielki języka angielskiego zapraszają przyszłorocznych pierwszoklasistów

w mury naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Integracja

Klasy integracyjne, bo integracja zaczyna się w sercu człowieka.

Czytaj więcej...

Wolontariat

Masz wolny czas? Chcesz w życiu zostawić ślad? Pragniesz pomagać innym?

Wolontariat w naszej szkole to dla nas niezamykanie się w wirtualnym świecie, ale wyjście do ludzi, bezpośredni kontakt z nimi.

Czytaj więcej...

Świetlica

Nasze zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdrowych, oraz uczniów ze SPE. 

Zajęcia oparte są na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w całym procesie edukacji.

Czytaj więcej...