Język angielski w SP9

Nauczycielki języka angielskiego zapraszają przyszłorocznych pierwszoklasistów

w mury naszej szkoły.