Wychowanie fizyczne w SP9

Nauczyciele wychowania fizycznego proponują uczniom szeroką gamę form

 ruchowych, które pozwolą w przyjaznej atmosferze zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.