Działalność szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 nosi imię Orląt Lwowskich.

Uczymy wszystkie dzieci współdziałania

i dbamy o ich dobre samopoczucie w szkole.

Od wielu lat mamy klasy integracyjne.

W szkole jest świetlica oraz kuchnia,

która gotuje dla dzieci pyszne obiady z deserami.

W wielu salach lekcyjnych znajdują się projektory

i tablice multimedialne.

Mamy monitoring, aby dzieci czuły się bezpiecznie.

Mamy miasteczko komunikacyjne,

na którym dzieci zdają egzamin na kartę rowerową.

Jest też boisko do piłki nożnej

i boisko do gry w koszykówkę.

Młodsze dzieci mają:

  • naukę pływania,

  • gimnastykę korekcyjną,

  • logopedię

  • zajęcia taneczne.

W szkole działa Szczep Harcerski „Orlęta”.

Mamy 2 drużyny harcerskie oraz 3 gromady zuchowe.

Nauczyciele organizują ciekawe wycieczki.

Dla dzieci wymagających pomocy nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia.

Dla dzieci uzdolnionych nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia.

Szkoła prowadzi działalność charytatywną.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy

w wielu konkursach.

Uczniowie mają wysoki wynik egzaminu z języka angielskiego.

Uczymy dzieci:

  • jak dbać o przyrodę,

  • segregować odpady

  • oszczędzać energię.

Szkoła uczestniczy w programach:

„Owoce w szkole” i „ Mleko w szkole”.

W szkole są toalety dostosowane dla młodszych dzieci

i dzieci niepełnosprawnych.

Mamy też podjazd dla wózków inwalidzkich.

Każdy uczeń ma swoją szafkę w szatni.

Zapisz do nas dziecko już dziś!

Załączniki

Działalność szkoły - tekst do czytania maszynowego

Link do filmu z językiem migowym

https://youtu.be/O5W957kIla8