Rekrutacja 2023


dokumentyDokumenty


Obwód szkoły

Regulamin ekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie Nr 3/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa


Do pobraniapobrane


 

Zgłoszenie do obwodowej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024   .doc   .pdf   

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej   .doc   .pdf


 W NASZEJ SZKOLE


integr

 

Integracja

 


opieka


Opieka


e wczesno

 

Edukacja wczesnoszkolna

 


edukacja

 

Edukacja

 


sport
Sport

 


wych
Wychowanie


zaj dod
Zajęcia pozalekcyjne


harc
Harcerstwo


turystyka
Turystyka


świetlica
Świetlica


 stopka