Możliwości rozwoju edukacyjno-zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

Ścieżka rozwoju dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Szkoła Podstawowa/Szkoła Podstawowa Specjalna => Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy => Zakład Aktywności Zawodowej

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Szkoła Podstawowa Specjalna => Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy => Warsztaty Terapii Zajęciowej

FAQ

1. Gdzie szukać Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy?

Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół Specjalnych  w Tarnowie

ul. Okrężna 4A

tel. 14 666 17 60

tel. kom. 502 378 867

www.znss-tarnow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie

ul. Romanowicza 9

33- 100 Tarnów

tel. /14/ 626 – 33 – 84
     /14/ 626 – 30 – 12

Strona internetowa: www.sosw.tarnow.pl

2. Gdzie znajdują sie Zakłady Aktywności Zawodowej?

 ZAZ Piast

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa

Adres: Wola Rzędzińska 297a
           33-150 Wola Rzędzińska

telefon: 14 637 61 45

Strona internetowa: http://zaz.piast.org.pl

3. Gdzie znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej?

Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawla II w Tarnowie

Strona internetowa: www.wtzjp2.pl

Adres: ul. Hodowlan 6

          33-100 Tarnów

tel.     14 627 35 03

           693 27 35 03

Warsztaty Tarapii Zajęciowej

Adres: ul. Klikowska 190

          33-100 Tarnów

tel.     14 626 65 79

Strona internetowa: www.wtztarnow.pl

doradca zawodowy

WS