Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i egzamin ósmoklasisty

Dla przypomnienia ponownie garść informacji:

 

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

4-letnie liceum ogólnokształcące

5-letnie technikum

3-letnia branżowa szkoła I stopnia

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy jednakże nie określono minimalnego wyniku, jaki musiałby zostać uzyskany przez ucznia aby zdać egzamin. To oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019 - 2021 egzamin obejmuje język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

 

UWAGA!

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

1. Język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godzina 9:00

2. Matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godzina 9:00

3. Język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r. (środa), godzina 9:00

 

Czas trwania egzaminu (dla arkusza standardowego):

Język polski - 120 minut

Matematyka - 100 minut

Język obcy nowożytny - 90 minut

 

Każdy uczeń zdający egzamin powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do zapisywania odpowiedzi. Na egzaminie z matematyki należy posiadać linijkę. Uwaga! rysunki wykonujemy długopisem (nie należy wykonywać rysunków ołówkiem)

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń - 21 czerwca 2019 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Informacje na temat egzaminu wraz z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi

 

Harmonogram i ważne kmunikaty dotyczące egzaminu

 

doradca zawodowy

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona