Edukacja w NZSS w Tarnowie

boys 286245 640

Poznaj ofertę edukacyjną niepłatnego Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnowie.

Nabór w roku szkolnym 2020/2021 do:

Wszystkich klas od I do VIII niepłatnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

 - w normie intelektualnej z autyzmem, z zespołem Aspergera;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, zespołem Aspergera.

 

Klasy I niepłatnej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasy I niepłatnej Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

- w normie intelektualnej z autyzmem, z zespołem Aspergera;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami narządu ruchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

w zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy krawca, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, pracownik pomocniczy stolarza.

 

Więcej informacji na stronie

www.znss-tarnow.pl

 

DNI OTWARTE

 

3 marca 2020 r. 10:00 - 17:00

osoby zainteresowane nauką w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej

 

4 marca 2020 r. 10:00 - 17:00

osoby zainteresowane nauką w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej

 

Adres NZSS w Tarnowie

ul. Okrężna 4a

33-100 Tarnów

tel. 14 666 17 60

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona