Edukacja w NZSS w Tarnowie

boys 286245 640

Poznaj ofertę edukacyjną niepłatnego Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnowie.

Nabór w roku szkolnym 2020/2021 do:

Wszystkich klas od I do VIII niepłatnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

 - w normie intelektualnej z autyzmem, z zespołem Aspergera;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, zespołem Aspergera.

 

Klasy I niepłatnej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasy I niepłatnej Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

- w normie intelektualnej z autyzmem, z zespołem Aspergera;

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami narządu ruchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

w zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy krawca, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, pracownik pomocniczy stolarza.

 

Więcej informacji na stronie

www.znss-tarnow.pl

 

DNI OTWARTE

 

3 marca 2020 r. 10:00 - 17:00

osoby zainteresowane nauką w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej

 

4 marca 2020 r. 10:00 - 17:00

osoby zainteresowane nauką w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej

 

Adres NZSS w Tarnowie

ul. Okrężna 4a

33-100 Tarnów

tel. 14 666 17 60