Zasady pracy z celem - czyli o czym warto pamiętać

Pora zapoznać się z kilkoma prostymi zasadami pracy z celem. Oczywiście przedstawione poniżej ujęcie tematu nie jest jedynym z jakim możecie się spotkać analizując zagadnienie pracy z celem. Zachęcam do testowania poniższych zasad oraz poszukiwania innych aby każdy miał szansę sprawdzić co w jego przypadku działa najlepiej :)

 

Przyjmijmy więc, że cel powinien być:

 Realny - wyznaczaj sobie cele możliwe do osiągnięcia.

 Doprecyzowany 
- przemyśl i dokładnie nazwij to, co chcesz osiągnąć.

 Rozwojowy - cel powinien zwiększać mój potencjał, sprawiać, że będę się rozwijał, zmieniał pozytywnie siebie i/lub otoczenie.

 

Zastanów się w jakim stopniu osiągnięcie celu pozytywnie wpływa na Ciebie. Jakie daje Ci możliwości? Kim się staniesz osiągając swój cel? Co będziesz wiedział, potrafił zrobić, co będziesz miał, gdzie będziesz w wyniku tej zmiany? Przemyśl wszystkie "za" i "przeciw". Bądź świadomy swoich decyzji, działań oraz ich konsekwencji.

 Określony w czasie - wyznacz konkretną datę osiągnięcia celu. Jeśli cel jest duży i wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu, możesz podzielić go na cele pośrednie i realizować go etapami.

 Opisany zasobami - zadaj sobie pytanie: co już mam a czego mi brakuje by osiągnąć swój cel? Określ najlepszy sposób wykorzystania tego co już masz. Jeśli odkryjesz braki, zastanów się skąd, gdzie i w jakim czasie możesz pozyskać brakujące zasoby.

 Atrakcyjny - zastanów się i wypisz jak najwięcej pozytywnych aspektów osiągnięcia swojego celu. Skup się na aspektach pozytywnych, chyba że negatywne skutki osiągnięcia Twojego celu są większe niż pozytywne. Wówczas przemyśl jeszcze raz bardzo dokładnie czy sformułowałeś właściwy cel i czy jest on wart osiągania. Jeśli nie jest, możesz z niego zrezygnować i wyznaczyć sobie inny cel.

 Zgodny z Twoimi wartościami - zastanów się czy to, co chcesz osiągnąć oraz sposób w jaki to zrobisz jest zgodne z Twoimi wartościami, którymi kierujesz się w życiu, np. lojalność, uczciwość, odwaga, honor, prawda itd.

 Mierzalny - pomyśl w jaki sposób będziesz sprawdzał cz zbliżasz się do swojego celu. Dzięki temu dostarczysz sobie informacji czy działania, które podejmujesz są skuteczne, czy wystarczy Ci czasu, sił i środków, którymi dysponujesz. W jakich momentach realizacji swojego planu działania będziesz stosował metody sprawdzające, np. działania mają trwać pół roku. Czy decyduję się na comiesięczne sprawdziany moich postępów? A może będę sprawdzał co dwa miesiące? Co wydaje mi się lepszą metodą sprawdzania? Jaka częstotliwość sprawdzania postępów oraz metoda sprawdzianu da mi wystarczające poczucie kontroli nad tym co robię?

 Opisany działaniami
- nawet najlepszy pomysł wymaga dobrego planu realizacji. Utwórz dobry plan działania - jest to dla Ciebie wskazówka co, jak i kiedy powinieneś zrobić aby osiągnąć swój cel. Plan działania to sposób w jaki przekładasz swoje zasoby na rezultaty. Utwórz harmonogram działań, przemyśl ich kolejność, czas jaki jest potrzebny do ich wykonania, zasoby, które musisz wykorzystać. Sprawdzaj skuteczność swojego planu działania. Jeśli coś działa nie tak jak zakładałeś, znajdź przyczynę problemów i dokonaj niezbędnych zmian. Warto mieć również plan awaryjny na wypadek, gdyby ten pierwszy okazał się nieskuteczny.

 

 

doradca zawodowy

 

W.S.