Praca w hotelu czy w lesie?

 Jesli interesujesz się zawodami z obszaru Rolniczo - Leśnego lub Turystyczno-Gastronomicznego, zapoznaj się teczkami zawodów dostępnymi u doradcy zawodowego.

Zawody obszaru Rolniczo - Leśnego

Jeździec

Ogrodnik

Operator maszyn leśnych

Pszczelarz

Rolnik

Rybak śródlądowy

Technik agrobiznesu

Technik architektury krajobrazu

Technik geolog

Technik hodowca koni

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik leśnik

Technik ochrony środowiska

Technik ogrodnik

Technik pszczelarz

Technik rolnik

Technik rybactwa śródlądowego

Technik rybołówstwa morskiego

Technik weterynarii

 

Zawody z obszaru Turystyczno - Gastronomicznego

Cukiernik

Kucharz

Piekarz

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Przetwórca ryb

Wędliniarz

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Kelner

Technik hotelarstwa

Technik obsługi turystycznej

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik technologii żywności

Technik turystyki wiejskiej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

doradca zawodowy

WS

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona