Absolwentem LO być - jeśli nie studia, to co?

Dla wielu uczniów studia są naturalnym następstwem kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Co jednak, jeśli z jakiegoś powodu nie chcę studiować? Czy mogę nauczyć się zawodu w formach szkolnych a nie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych? Odpowiedzią są szkoły policealne oraz ich bogata oferta kształcenia w zawodach. Pamiętaj, że kończąc szkołę policealną nie będziesz posiadał wykształcenia wyższego. Zdobędziesz zawód z dyplomem technika.

Zawody, które możesz zdobyć w szkole policealnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach):


Obszar Administracyjno – Usługowy


Technik usług kosmetycznych

 

Technik archiwista

 

Technik rachunkowości

 

Technik usług pocztowych i finansowych

 

Technik administracji

 

Technik transportu drogowego

 

Technik nawigator morski

 

Technik żeglugi śródlądowej

 

Technik eksploatacji portów i terminaliObszar Budowlany

 

Technik geodeta

 

Technik budowy dróg

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejObszar Elektryczno – Elektroniczny

 

Technik tyfloinformatyk

 

Technik informatyk

 

Technik teleinformatyk

 

Technik awionik

 

Technik elektroniki i informatyki medycznejObszar Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

 

Technik optyk

 

Technik mechanik lotniczy

 

Technik mechanik okrętowy

 

Technik wiertnikObszar Rolniczo – Leśny z ochroną środowiska

 

Technik weterynarii

 

Technik rybołówstwa morskiego

 

Technik geolog

 

FlorystaObszar Turystyczno – Gastronomiczny

 

Technik turystyki wiejskiejObszar Medyczno – Społeczny

 

Technik masażysta

 

Technik ortopeda

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Opiekun medyczny

 

Opiekunka środowiskowa

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Opiekun osoby starszej

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Terapeuta zajęciowy

 

Ortoptystka

 

Opiekunka dziecięca

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Higienistka stomatologiczna

 

Asystentka stomatologiczna

 

Technik dentystyczny

 

Protetyk słuchu

 

Technik farmaceutyczny

 

Technik sterylizacji medycznej

 

Technik elektroradiolog

 

Technik pożarnictwaObszar Artystyczny

 

Technik realizacji dźwięku

 

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejdoradca zawodowy

 

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona