Jeden krok do zawodu - a może dwa?

Pewnego dnia będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie „Co dalej po szkole podstawowej?” Na szczęście odpowiedzi na to pytanie są ograniczone do kilku wariantów. Powinniśmy wiedzieć, że po szkole podstawowej możemy uczyć się zawodu w branżowej szkole I stopnia albo w technikum.

Czy są jakieś różnice między tymi szkołami?

Są :)

Branżowa  szkoła I stopnia daje mi wykształcenie zasadnicze branżowe. Nauka będzie trwała 3 lata. W tej szkole zdobędę zawód (np. murarz – tynkarz, fryzjer, elektryk) i po jej ukończeniu mogę podjąć pracę lub założyć własną firmę.

Technikum daje mi wykształcenie średnie i dyplom technika w danym zawodzie (np. technik budownictwa). Nauka będzie trwała pięć lat. W technikum mogę zdawać maturę więc po ukończeniu szkoły mam możliwość podjęcia nauki na studiach. Zatem mogę wybierać – albo rozpoczynam pracę (lub zakładam własną firmę) albo rozpoczynam naukę na studiach dziennych albo podejmuję pracę i rozpoczynam naukę na studiach zaocznych.

 

A po co istnieją branżowe szkoły II stopnia?

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia naukę w danym zawodzie i uzyskanie dyplomu technika oraz wykształcenia średniego (i oczywiście również zdanie matury). Nauka będzie trwała dwa lata.

 

 

Kto może zostać uczniem branżowej szkoły II stopnia?

Uczniem może zostać osoba, która ukończyła branżową szkołę I stopnia i chciałaby zdobyć zawód z dyplomem technika oraz posiadać wykształcenie średnie.

 

 

Czy po każdej branżowej szkole I stopnia mogę uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia?

Niestety nie. Co o tym decyduje? Wspólna kwalifikacja w zawodzie na poziomie branżowej szkoły I stopnia i branżowej  szkoły II stopnia.

 

Kwalifikacja??? A co to jest kwalifikacja???

To najprościej mówiąc wiedza i umiejętności zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań zawodowych.

Aby uzyskać dany zawód musisz potwierdzić egzaminem posiadanie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, np. w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych potwierdzasz egzaminem posiadanie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Acha, załóżmy, że mam już tę kwalifikację i zdobyłem zawód elektromechanik pojazdów samochodowych. W jakim zawodzie mogę się dalej uczyć aby mieć dyplom technika?

Możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia w zawodzie Technik pojazdów samochodowych, ponieważ właśnie ten zawód ma wspólną kwalifikację z zawodem Elektromechanik pojazdów samochodowych. Spójrz poniżej:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

albo

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Kwalifikacja MG. 12. jest w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 

Gdzie mogę sprawdzić jakie kwalifikacje mają poszczególne zawody szkolnictwa zawodowego?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – podaje zawody ze wskazaniem typu szkoły, w której można zdobyć zawód oraz możliwość zdobycia zawodu na kursach kwalifikacyjnych jak również kwalifikacje oznaczane jako K1 i K2 (kwalifikcja pierwsza i kwalifikacja druga).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Załącznik do rozporządzenia) - zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu wiedzy i umiejętności dla poszczególnych kwalifikacji.

 

 

No dobrze a jeśli chciałbym zdobyć zawód na studiach a nie zaraz po szkole podstawowej?

Wówczas możesz wybrać Liceum Ogólnokształcące, w którym zdobędziesz wykształcenie średnie, zdasz maturę i po ukończeniu szkoły możesz rozpocząć naukę na studiach. Pamiętaj, że Liceum Ogólnokształcące nie uczy zawodu, więc jeśli po ukończeniu tej szkoły stwierdzisz, że jednak nie chcesz studiować, będziesz miał możliwość nauki zawodu w szkole policealnej.

 

Czy tylko po Liceum Ogólnokształcącym mogę kontynuować naukę na studiach?

Nie tylko po LO. Aby studiować musisz posiadać świadectwo dojrzałości (maturę). Maturę możesz zdobyć w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Branżowej Szkole II stopnia a także w liceum dla dorosłych.

 

 

doradca zawodowy

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona