Od zainteresowań do sukcesów zawodowych

Interesujesz się fotografią? Uprawiasz sport? Lubisz matematykę albo informatykę? Jeśli masz jakieś zainteresowania, to sprawdź czy mogą stać się dla Ciebie pomysłem na przyszłość edukacyjną i zawodową. Poniżej znajdziesz przykładowe zestawienie zawodów oraz kierunków studiów odpowiadających poszczególnym zainteresowaniom.

Plastyka:

Szkoła średnia:

Technikum – technik ceramik

Liceum Plastyczne

Szkoła policealna:

Florysta

Kierunki studiów:

Architektura wnętrz

Malarstwo

Scenografia

Sztuki wizualne

Historia sztuki

Intermedia

Projektowanie

Ceramika

Grafika

Rzeźba

Tkanina i ubiór

Sztuka i wzornictwo

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Informatyka i grafika komputerowa:

Szkoła średnia:

Technik informatyk

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kierunki studiów:

Informatyka – bioinformatyka

Informatyka stosowana

Teleinformatyka

Edukacja techniczno-informatyczna

Digital design

 

Muzyka:

Szkoły średnie:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji dźwięku

Technik budowy fortepianów i pianin

Stroiciel fortepianów i pianin

Kierunki studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzykoterapia

Kompozycja i teoria muzyki

Reżyseria dźwięku

Muzykologia

Akustyka

Jazz i muzyka estradowa

 

Sport, rekreacja, turystyka:

Szkoły sportowe / klasy sportowe

albo

Liceum Ogólnokształcące

albo

Technikum

Technik obsługi turystycznej

Technik hotelarstwa

Kierunki studiów:

Wychowanie fizyczne

Sport

Fizjoterapia

Terapia zajęciowa

Turystyka i rekreacja

 

Przyroda, hodowla zwierząt, uprawa roślin:

Szkoły średnie:

Ogrodnik

Rolnik

Technik leśnik

Jeździec

Pszczelarz

Rybak śródlądowy

Technik architektury krajobrazu

Technik geolog

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik hodowca koni

Technik weterynarii

Kierunki studiów:

Rolnictwo

Agrobiznes

Inżynieria rolno – spożywcza i leśna

Leśnictwo

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Rybactwo

Inżynieria akwakultury

Weterynaria

Geologia

 

Język polski:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące

Kierunki studiów:

Filologia polska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edytorstwo

Komparatystyka

Wiedza o teatrze

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kulturoznawstwo

Glottodydaktyka polonistyczna

 

Teatr:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące

Kierunki studiów:

Aktorstwo

Teatrologia

Reżyseria

 

Matematyka:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące (klasa o profilu matematyczno – fizycznym, matematyczno – informatycznym)

lub Technikum - Technik ekonomista,

Szkoła policealna:

Technik rachunkowości

Technik usług pocztowych i finansowych

Kierunki studiów:

Matematyka

matematyka i finanse

matematyka komputerowa

matematyka stosowana

nauczanie matematyki i informatyki

inżynieria danych

geoinformacja

analityka gospodarcza

analiza danych

badania i analizy społeczne

bankowość i finanse cyfrowe

 

Śpiew:

Kierunki studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzykoterapia

Muzykologia

Jazz i muzyka estradowa

 

Taniec:

Kierunki studiów:

Taniec

 

Technika:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące lub nauka w zawodach:

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy

Mechanik precyzyjny

Monter kadłubów jednostek pływających

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik okrętowy

Mechatronik

Elektronik

Technik automatyk

Technik awionik

Technik energetyk

Technik telekomunikacji

Kierunki studiów:

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Automatyka i robotyka

Elektrotechnika

Mechanika i budowa maszyn

Nanotechnologie i nanomateriały

 

Film:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące

Kierunki studiów:

Aktorstwo

Realizacja obrazu filmowego

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Reżyseria

Filmoznawstwo i kultura mediów

 

Fotografia:

Szkoła średnia:

Fotograf

Technik fotografii i multimediów

Kierunki studiów:

Fotografia

Realizacja obrazu filmowego – specjalność: fotografia

Sztuka mediów – specjalność: fotografia i multimedia

 

Moda, szycie, uroda:

Szkoła średnia:

Krawiec

Technik przemysłu mody

Kierunki studiów:

Tkanina i ubiór – specjalności: ubiór, tkanina, tkanina drukowana, biżuteria

Wzornictwo – specjalność: projektowanie mody

Wzornictwo – specjalność: projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych

Kosmetologia

Wizaż i stylizacja

 

Gotowanie, żywienie człowieka:

Szkoła średnia:

Kucharz

Piekarz

Cukiernik

Wędliniarz

Technik technologii żywności

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Kierunki studiów:

Dietetyka

Bezpieczeństwo żywności

Technologia żywności i żywienia człowieka

Żywienie człowieka i ocena żywności

 

Języki obce, np. angielski i niemiecki:

Szkoła średnia:

Liceum Ogólnokształcące (klasy o profilu językowym)

Kierunki studiów:

Filologia angielska

Filologia germańska

Lingwistyka stosowana

translatoryka

 

Medycyna, zdrowie, opieka:

Szkoły średnie:

Technik masażysta

Technik ortopeda

Szkoła policealna:

Opiekun medyczny

Opiekunka środowiskowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun osoby starszej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Terapeuta zajęciowy

Ortoptystka

Opiekunka dziecięca

Higienistka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Technik dentystyczny

Protetyk słuchu

Technik farmaceutyczny

Technik sterylizacji medycznej

Technik elektroradiolog

Kierunki studiów:

Ratownictwo medyczne

Analityka z diagnostyką molekularną

Biologia medyczna

Genetyka i biologia eksperymentalna

Farmacja

Fizjoterapia

Inżynieria biomedyczna

Neurobiologia

Chemia i toksykologia sądowa

Kierunek lekarsko – dentystyczny

Pielęgniarstwo

Położnictwo

 

doradca zawodowy

WS