Studia - zawód - praca

Osoby zainteresowane zdobyciem zawodu na poziomie wykształcenia wyższego mogą zajrzeć na ciekawą stronę internetową, na której znajdą opisy zawodów oraz wiele innych, przydatnych informacji.

www.studia.net/zawody

Jednocześnie przypominam o możliwości skorzystania z informatorów o zawodach, zarówno tych z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jak również zawodów wymagających od Was nauki na studiach i uzyskania wykształcenia wyższego (informatory dostepne u doradcy zawodowego):

1. Co studiować? Gdzie pracować? Informator o zawodach.

2. Zawód z pasją

 

Materiały informacyjne dotyczące zawodów na poziomie wykształcenia zasadniczego branżowego i średniego:

Teczki zawodów z obszarów Administracyjno - Usługowego, Budowlanego, Elektryczno - Elektronicznego, Mechanicznego i Górniczo - Hutniczego, Rolniczo - Leśnego z ochroną środowiska, Turystyczno - Gastronomicznego, Medyczno - Społecznego, Artystycznego (teczki zawodów dostępne u doradcy zawodowego).

doradca zawodowy

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona